My Image

Louise De Coligny
De vierde vrouw

uitvoeringen: 2017

Foto impressie

Foto's: Marit Jol

 

Video impressie

Trailer

Fragmenten

 

Flyer

 

Artikelen

Den Haag Centraal (2 febr. 2017)

AD - Haagsche Courant (2 febr. 2017)

 

Teksten


Persbericht


december 2016

Gespeeld portret van een hoogstaande Oranjevrouw

De vierde vrouw
(een zowel tragisch als vrolijk toneelspel)

Historisch Theater van Michel Meissen

Louise de Coligny was één van de heel grote vrouwen uit onze Haagse geschiedenis. Zij leefde rond 1600, was de moeder van stadhouder Frederik Hendrik, de stiefmoeder van stadhouder Maurits en vele jaren de hoogste vrouw in rang van het Huis van Oranje. Zij was bevriend met landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, dertig jaar lang de machtigste man in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Louises eerste man werd vermoord toen zij nog zestien was. Tien jaar later huwde zij Willem van Oranje. Kort na de geboorte van haar eerste kind, Frederik Hendrik, werd ook deze tweede echtgenoot slachtoffer van een politieke moord.

Ondanks de bittere tegenspoed bleef Louise de Coligny ongebroken. Zij wijdde zich met overgave aan de zorg voor haar stiefkinderen en haar Oranjefamilie. Politieke standpunten schuwde zij niet. In vrolijke Shakespeariaanse stijl completeert een vertellers- en tovenaarsduo het verhaal van haar leven.

Louise de Coligny, ‘De vierde vrouw’, wordt gespeeld door Paula Majoor. Voor de andere rollen tekenen Nadia van den Berg, Caspar Laffree en Marten van der Meijden. De regie is in handen van Sylvia Liefrinck.

Kom naar De Zalen, beleef één van de zes voorstellingen, en Louise de Coligny draagt u voor altijd in het hart. (4-18 februari, zie www.historisch-theater.nl)

Een recensie en een voornemen voor de toekomst

DE VIERDE VROUW

Voorstelling van De Vierde Vrouw (zondag 5 februari 16.00 uur in De Zalen, Riouwstraat 1, Den Haag)

Samenvatting:
Een voorstelling waarin je als toeschouwer werd meegenomen in het interessante levensverhaal van Louise de Colligny. Met de kennis van nu werd ingezoomd op gedenkwaardige gebeurtenissen in haar leven.
Door deze te plaatsen in een raamvertelling, gespeeld met Hollandse humoristischer nuchterheid, werden de emotionele momenten indrukwekkende ervaringen voor de toeschouwers.
Kortom: een Aanrader !

Opmerkingen:
Door de gelijkvloerse opstelling van toneel en zitplaatsen was niet alles goed te volgen. Ook de fraaie decorstukken kwamen zo niet geheel tot hun recht.
Alles vormde een goed doordachte eenheid, decor(met uitsparing voor het gezicht) kostumering, gebruik van muziek, de inleidende processie( met de statig tikkende stok) en uiteraard het poëtisch taalgebruik.
Er werd goed gespeeld al kreeg ik wel de indruk dat de vertellers een enkele keer even van slag waren door dat Louise tekst vergeten of overgeslagen had.
De prins van Oranje/Oldebarneveld en Louise kwamen ervaren over; hun rol gaf natuurlijk ook meer mogelijkheden tot verdieping.
De verteller, mogelijk op Puck uit de Midzomernachtdroom geënt, was met stem en mimiek een fijnzinnige humorist en vormde zo een perfecte combinatie met de zakelijk doortastende vertelster.
Allen hadden een goede stem, waren duidelijk te verstaan met uitzondering af en toe van Louise de Colligny. (wel altijd indrukwekkend in woord houding,en gebaar)
Je kon zien hoe over de opstelling van de spelers was nagedacht en die strak doorgevoerde logica kwam vooral in deze beperkte ruimte, sterk over.

John de Goede (febr. 2017)


N.a.v. deze recensie:
Stichting Historisch Theater wenst 'goed zicht voor iedere bezoeker' en wil voor voorstellingen zoals 'De vierde vrouw' weg van 'de vlakke vloer'!

Fragment uit toneelscript

LOUISE DE COLIGNY: Een dochter van burgerman Oldenbarnevelt, Maria - (durft bijna niet te zeggen:) halve dwerg en knap lelijk – gaat trouwen met Cornelis van der Mijle, goed protestant en van adel, nou ja… wat heet ‘adel?’ (kijkt bedenkelijk) Eén generatie geleden is zijn familie door de Spaanse koning in de adelstand verheven.

TOVENAAR SPRING: (vrolijk) Ze vieren de bruiloft van Maria en Cornelis in het royale Barnevelthuis aan de Spuistraat! Drie aansluitende namiddagen vijf uren aan tafel, daarna muziek en dans tot laat in de avond.

TOVENARES DARTEL: Maurits verbaast allen. Hij demonstreert vrolijke dansen! (muziekfragmenten. Spring en Dartel tonen gekke dansen)

Terug naar overzicht Documentatie