My Image

Willem Drees (1886-1988)

Het Historisch-Theater geeft inzicht in karakter en leven van personen uit de Nederlandse en Europese geschiedenis.

Voorzitter en staatsman. Willem Drees (1886 - 1988).

De politieke tegenstellingen verscherpen. Ik voel mij intens betrokken bij die strijd… als socialist. Ik ben een aanhanger van Troelstra. Hij richtte de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij op, de SDAP. Troelstra valt uit zijn kiesdistrict, zoekt een jaar later steun in het district waar veel diamantbewerkers wonen. Zij verdienen wat meer, hebben daarom kiesrecht. Arbeiders die minder verdienen, hebben dat niet. Ik volg de verkiezingskaravaan, hoor de redevoeringen. Het is daverend! Troelstra wordt herkozen!

"Ik word achttien, kan eindelijk lid worden van de SDAP, doe dat onmiddellijk, woon congressen bij, zit op de publieke tribune van het Amsterdams Congres van sociaal democraten uit vele landen: de Tweede Internationale! Verkiezingen! Ik help als propagandist. De uitslag is te zien bij de redactiekantoren van de kranten. Ik wacht in de menigte, zie: wij hebben gewonnen! Kuyper verliest! Europa verandert!"

Terug naar overzicht In ontwikkeling