My Image

Stichting

Stichting

Stichting Historisch Theater - www.historisch-theater.nl
Ten Hovestraat 27
2582 RH Den Haag
Telefoon: 06 - 23796666
E-mail: info@historisch-theater.nl

Bankrek.: NL71INGB0006637325

Bestuur

Voorzitter / artistiek leider
Drs. M.J.E.M. Meissen, auteur historische verhalen, toneelstukken en monologen
Website: www.meissen.nl / www.historisch-theater.nl
E-mail: michel@meissen.nl , (info@historisch-theater.nl)

Secretaris / penningmeester
Drs. F.L.M. Mooijman, register-accountant
E-mail: f.l.m.mooijman@hotmail.com

Bestuurslid
Drs. K. Stoker
E-mail: k.stoker@ziggo.nl, info@historisch-theater.nl, 070 333 5412

Adviseurs
Dr. J.E. van Dam, voormalig topambtenaar OCW, vice-voorzitter Vrienden van De Witt (Jan van Dam , Den Haag)
E-mail: jedam@xs4all.nl

Sylvia Liefrinck, regisseur (Den Haag) E-mail: sylvia.liefrinck@gmail.com

Drs F.J.M. Werner, oud lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal (Jos Werner, mr. F.J.M. Werner, Arnhem)
E-mail: fjm.werner@chello.nl

Kaartverkoop
Stoker, Karel
E-mail: info@historisch-theater.nl
Telefoon: 06 - 1449 3933 (Lia van Alenburg, productie)

Aanzienlijke schenkingen voor Stichting Historisch Theater

  • (september 2014, februari 2017)
    H.P. Fölting (Hans Fölting, auteur van o.m.: 'De landsadvocaten en raadpensionarissen der Staten van Holland en West-Friesland 1480-1795' (’s-Gravenhage 1976); 'Romeinse Keizers, deel I en II' (’s-Gravenhage 2013, 2014).
  • (oktober 2014, april 2015, januari 2017)
    Drs. M.J.E.M. Meissen (Michel Meissen, initiator, financier, schrijver en artistiek leider van de Stichting Het Portret Spreekt van 2006-okt. 2014 (-> 10 theaterproducties). Idem van stichting Historisch Theater (-> 3 producties).
  • (23 juni 2016, 2 mei 2017)
    S.C.W. Liefrinck, regisseerde 15 jaren lang radiodrama, schreef bewerkingen van romans, regisseerde toneelstukken, regisseert voor het HT.
 

Beleidsplan Historisch Theater 2016/2017

Verslag uitgeoefende activiteiten 2015/2016

Beleidsplan Historisch Theater 2016/2017

Verslag uitgeoefende activiteiten 2015/2016

Download

(x) Downloads
http://www.historisch-theater.nl/

Download

(x) Downloads
http://www.historisch-theater.nl/

Terug naar overzicht Historisch Theater