My Image

Simon Stevin (1548-1620)

Het Historisch-Theater geeft inzicht in karakter en leven van personen uit de Nederlandse en Europese geschiedenis.

Simon Stevin (1548 - 1620) Wiskundige van Maurits
(65 minuten. Monoloog van Michel Meissen.
Vergunning tot opvoering via Bredero nr. 5375)

Een fragment:
Het vermogen om gedachten en begrippen met éénklanken weer te geven, beschouw ik als een innerlijk waardemerk voor een taal… Ik noem de Nederlandse taal zeer kernachtig, bewijs dat met een lange lijst van éénklanken: korte woorden die in het Grieks, Latijn en Frans langer zijn. Ik geef voorbeelden:
bel, bleek, bot, brood, buik…
hel, help, hoed, hoer…
Een andere goede eigenschap is het vermogen om samengestelde woorden te maken. Het Nederlands munt uit in het combineren van woorden ten opzichte van het Grieks en het Latijn. Kies twee woorden, bijvoorbeeld water en put. Die kunnen we verbinden tot waterput of putwater. Zo ontstaan twee verschillende begrippen! Een ander voorbeeld. Kies glas en venster, die worden: glasvenster en vensterglas… Begrippen met verschillende inhoud! (M.M.)

Terug naar overzicht Monologen