My Image

Blog

De repetities voor DE LANDSADVOCAAT. HET LEVEN VAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELT. onder regisseur Sylvia Liefrinck, zijn begonnen. Deze grootste staatsman van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zorgde ervoor dat prins Maurits als achttienjarige stadhouder werd, werkte vervolgens voortreffelijk met hem samen, maar vond uiteindelijk na een politiek proces de dood door het zwaard op het Haagse Binnenhof.
De eerste reeks voorstellingen vindt plaats in oktober 2018 in het Haagse ZEEHELDENTHEATER.

Oktober 2017. Het genoegelijke Haagse Zeeheldentheater aan de Trompstraat bood gastvrijheid voor enkele voorstellingen van - DE VIERDE VROUW, over het leven van Louise de Coligny (vierde vrouw van Willem van Oranje). Velen genoten van het prachtige spel van Paula Majoor, bijgestaan door een driekoppige cast.
November 2017, eveneeens in het Zeeheldentheater: bood het Historisch-Theater een laatste reprise aan van de monoloog - DE WAARHEID IS NAAMLOOS. Leven en denken van Benedictus Spinoza. Weer werd de gelouterde acteur Hans Peter Ligthart aan het eind van zijn optreden met een staande ovatie beloond.

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen: HUGO DE GROOT. DE VREDEBRENGER (1583-1645). Fragment uit het toneelscript, oktober 2009:
ALIDA BORRE: Er is onrust in Holland. Regenten vragen om Engelse hulp tegen oprukkend Spanje.
HUGO DE GROOT: Moeder zingt voor mij. Ik neurie de liedjes mee… Een vriend van vader hoort dat, waarschuwt:
ALIDA BORRE: ’… muziek kittelt de zinnen, is regelrechte hekserij, benevelt het verstand…’
HUGO DE GROOT: Hij is uitgeweken voor zijn geloofsovertuiging, zoekt in de Noordelijke Nederlanden rust en gewetensvrijheid. Stadhouder Maurits strijdt tegen de Spaanse katholieke vijand, maar de grootste waarborg voor een vrije Republiek der Verenigde Nederlanden is het genie van onze landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt.

Het Zeeheldentheater, vlakbij het Vredespaleis, biedt (op 27 en 29 okt., en op 12 nov. 2017) gastvrijheid aan het Historisch-Theater voor één voorstelling over leven en denken van Spinoza en... twee voorstellingen over het leven van Louise de Coligny.
Naar karakter en persoonlijke kracht was Louise de sterkste van Willem van Oranjes vier huwelijkspartners.
Louise is 27 als zij trouwt met Willem en 28 als enkele schoten een einde maken aan zijn leven. Tijdens het lange leven dat volgt blijft zij 'eerste vrouw' van het Huis van Oranje (nb prins Maurits heeft vriendinnen, maar trouwt niet) en blijft zij Johan van Oldenbarnevelt - 'tweede stichter van de Republiek der Nederlanden' - steunen.
Louise de Coligny was een moeder voor Frederik Hendrik en een hartelijke stiefmoeder voor Willems zes jonge weesdochters, daarnaast was zij politiek actief. Het vonnis dat leidde tot Oldenbarnevelts onthoofding
onderschreef zij niet.

Onder 'Medewerkers' -> achteraan, bij 'Meissen', is toegevoegd:
een gesproken portret van 'Anthonie Heinsius (1642-1720) Na langdurig overleg'
De onkreukbare Anthonie Heinsius was eenendertig jaar raadpensionaris, onderhield een levendige correspondentie met stadhouder Willem III, leidde de Nederlandse delegatie naar de Vrede van Rijswijk, was achttien jaar lang de machtigste man in de gehele Republiek op Friesland na. Hij liet een zeer informatief archief na.

meer blogs