My Image

Blog

Fragment uit: De landsadvocaat. Het leven van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1617)
... Willem van Oranje is vermoord! Drie schoten van dichtbij!
... Het is 10 juli 1584. Zijn vrouw, Louise de Coligny, rouwt.
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT: Ik geef mijn paard de sporen, kom aan op het Prinsenhof, spreek de weduwe, bezweer dat wij haar in alles zullen bijstaan…
Hoe voorkomen we paniek? Collega-bestuurders en ik besluiten met één stem te spreken… Ik word voorzitter van de Statencommissie die de begrafenis van de prins moet regelen. Een lastig karwei.

De landsadvocaat. Het leven van Johan van Oldenbarnevelt.
(Opvoeringen vanaf sept. 2018. Voor info zie onder AGENDA)
Dramatis personae (cast HT voor deze voorstelling: 2 vrouwen, 2 mannen)
Nederlandse maagd (tijdloze dame)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619, staatsman)
Maria van Utrecht (rond 1551-1629, vrouw van Johan van Oldenbarnevelt)
Edelman / Oude zeeman / Malle Babbe / Amsterdamse regent
Louise de Coligny (1555-1620, weduwe van Willem van Oranje)
Maurits (1567-1625, stadhouder)
François van Aerssen (1572-1641, vriend, later tegenstander)
Jan Francken (knecht van Johan van Oldenbarnevelt.

In voorbereiding:
Een statig heer houdt rijtuig en een stoet bedienden
Van Karel de Grote tot stadhouder Willem IV (742-1765)
58 geschreven portretten van staatslieden en andere beeldbepalende mannen en vrouwen in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

1000 jaar geschiedenis, op eigenzinnige wijze beschreven. Auteur: Michel Meissen.
Doel in relatie tot Stichting Historisch-Theater: publieke voordrachten van de verhalen.

De repetities voor DE LANDSADVOCAAT. HET LEVEN VAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELT. onder regisseur Sylvia Liefrinck, zijn begonnen. Deze grootste staatsman van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zorgde ervoor dat prins Maurits als achttienjarige stadhouder werd, werkte vervolgens voortreffelijk met hem samen, maar vond uiteindelijk na een politiek proces de dood door het zwaard op het Haagse Binnenhof.
De eerste reeks voorstellingen vindt plaats in oktober 2018 in het Haagse ZEEHELDENTHEATER.

Oktober 2017. Het genoegelijke Haagse Zeeheldentheater aan de Trompstraat bood gastvrijheid voor enkele voorstellingen van - DE VIERDE VROUW, over het leven van Louise de Coligny (vierde vrouw van Willem van Oranje). Velen genoten van het prachtige spel van Paula Majoor, bijgestaan door een driekoppige cast.
November 2017, eveneeens in het Zeeheldentheater: bood het Historisch-Theater een laatste reprise aan van de monoloog - DE WAARHEID IS NAAMLOOS. Leven en denken van Benedictus Spinoza. Weer werd de gelouterde acteur Hans Peter Ligthart aan het eind van zijn optreden met een staande ovatie beloond.

meer blogs