My Image
Blog

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen: HUGO DE GROOT. DE VREDEBRENGER (1583-1645). Fragment uit het toneelscript, oktober 2009):
ALIDA BORRE: 22 oktober 1560. Uw proloog wordt geboren... Alida Borre van Overschie. Iedereen noemt mij Aeltje. Vader komt uit een oud Delfts geslacht en is bierbrouwer. Ik ben baby, meisje, jonge vrouw… en verliefd. Mijn aanstaande Jan de Groot is een zoon van één van de vier burgemeesters van Delft… zes jaar ouder dan ik, studeerde letteren, filosofie en rechten in Leuven, Parijs, Orléans, is advocaat en schepen van Delft.
Ik ben eenentwintig, we trouwen in het stadhuis... niet in de kerk, die is voor de protestanten. Ik ben rooms-katholiek. Jan is wel protestant. Ons eerste kind, een zoon, wordt geboren. We laten hem gereformeerd dopen, dat kan… want het heet: ook kinderen van hoereerders, afgesnedenen, papisten ende ander diergelijken komt het verbondsteken toe… Alsof katholiek-zijn zondig is! We noemen deze zoon: Hugo.

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen: JULIANA EN BERNHARD VAN NEDERLAND. HET LEVEN VAN KONINGIN JULIANA EN PRINS BERENHARD. Fragment uit het toneelscript, maart 2009):
BERNHARD: Jubelende menigten, klokgelui, geschenken, hoogwaardigheidsbekleders,
JULIANA: trappelende paarden, binnen- en buitenlandse journalisten, prentbriefkaarten...
BERNARD: (luid) Boem! Boem! Boem!
VERTELSTER: Eénenvijftig saluutschoten…
JULIANA: Vijftig meer als ik een jongen was geweest.
BERNHARD: Erfgename in rechte lijn. Verdriet voor éénenveertig Duitse gegadigden in zijlijnen, die door haar geboorte geen kans maken op de Oranjetroon!
JULIANA: Ik, kroonprinses der Nederlanden, ben zeer welkom. Het volk zingt Weg met de socialen, leve de Willemien. Met die socialen bedoelen ze Troelstra, fractieleider van de sociaal democraten in de tweede kamer. De Willemien is moeder. Ik krijg de naam Juliana naar Juliana van Stolberg, moeder van Willem van Oranje.

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen, ROKKEN ROND CONSTANTIJN. HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS (1596-1687). Fragment uit het toneelscrip, november 2008):
CONSTANTIJN HUYGENS: (kijkt haar lang en verliefd aan) Mijn sterre!... Ik ontvang een lange brief van mijn vriend Van Baerle.
SUSANNA VAN BAERLE: Die naamgenoot van mij en jij, hebben vóór we trouwden geïnvesteerd in het droogleggen van moerasland in Engeland.
CH: Daar hebben we beiden goede grond voor in eigendom gekregen.
SvB: Een derde deel van de gewonnen grond was voor de investeerders: tientallen hectaren per man.
CH: Zo werkt dat daar…
SvB: Je hebt snel winst genomen.
CH: Ik heb de grond verkocht en het geld goed belegd. Niet in tulpenbollen...

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen, DE VIER VROUWEN VAN WILLEM VAN ORANJE (oktober 2007). Fragment uit het toneelscript:
ANNA VAN BUREN (eerste ontmoeting met Willem van Oranje): Als meisje van twaalf zie ik de machtigste man van de wereld: keizer Karel V… Hij brengt een bezoek aan ons katholieke Buren! In zijn gevolg zie ik een jonge prins, zo oud als ik en knap. Bij het grote feest vinden onze ogen elkaar telkens weer. Ik zie bleek, ben ingetogen… toch danst hij met mij.

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen, AMALIA EN HAAR MANNEN (maart 2007). Fragment uit het toneelscript:
AMALIA VAN SOLMS: (stelt zich voor) Mijn vader is de graaf van Solms, moeder is een gravin van Sayn-Wittgenstein. Ik… ben van 1602. Vader heeft geen geld, neemt dienst als opper-hofmeester bij Frederik V, keurvorst van de Palts. Ik ben jong in het Duitse Heidelberg. Onder leiding van moeder houden de meisjes zich bezig met lakens en gordijnen, was en inmaak.

meer blogs