My Image

Blog

Fragment uit: De landsadvocaat. Het leven van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1617)
... Willem van Oranje is vermoord! Drie schoten van dichtbij!
... Het is 10 juli 1584. Zijn vrouw, Louise de Coligny, rouwt.
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT: Ik geef mijn paard de sporen, kom aan op het Prinsenhof, spreek de weduwe, bezweer dat wij haar in alles zullen bijstaan…
Hoe voorkomen we paniek? Collega-bestuurders en ik besluiten met één stem te spreken… Ik word voorzitter van de Statencommissie die de begrafenis van de prins moet regelen. Een lastig karwei.

Augustus 2018, half Nederland op vakantie. Regisseur en cast van DE LANDSADVOCAAT werken door om het leven van Johan van Oldenbarnevelt indringend, speels en overtuigend over het voetlicht te brengen. Voor reserveringen: zie onder Agenda.

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen: HUGO DE GROOT. DE VREDEBRENGER (1583-1645). Fragment uit het toneelscript, oktober 2009:
ALIDA BORRE: Er is onrust in Holland. Regenten vragen om Engelse hulp tegen oprukkend Spanje.
HUGO DE GROOT: Moeder zingt voor mij. Ik neurie de liedjes mee… Een vriend van vader hoort dat, waarschuwt:
ALIDA BORRE: ’… muziek kittelt de zinnen, is regelrechte hekserij, benevelt het verstand…’
HUGO DE GROOT: Hij is uitgeweken voor zijn geloofsovertuiging, zoekt in de Noordelijke Nederlanden rust en gewetensvrijheid. Stadhouder Maurits strijdt tegen de Spaanse katholieke vijand, maar de grootste waarborg voor een vrije Republiek der Verenigde Nederlanden is het genie van onze landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt.

De landsadvocaat. Het leven van Johan van Oldenbarnevelt.
(Opvoeringen vanaf sept. 2018. Voor info zie onder AGENDA)
Dramatis personae (cast HT voor deze voorstelling: 2 vrouwen, 2 mannen)
Nederlandse maagd (tijdloze dame)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619, staatsman)
Maria van Utrecht (rond 1551-1629, vrouw van Johan van Oldenbarnevelt)
Edelman / Oude zeeman / Malle Babbe / Amsterdamse regent
Louise de Coligny (1555-1620, weduwe van Willem van Oranje)
Maurits (1567-1625, stadhouder)
François van Aerssen (1572-1641, vriend, later tegenstander)
Jan Francken (knecht van Johan van Oldenbarnevelt.

In voorbereiding:
Een statig heer houdt rijtuig en een stoet bedienden
Van Karel de Grote tot stadhouder Willem IV (742-1765)
58 geschreven portretten van staatslieden en andere beeldbepalende mannen en vrouwen in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

1000 jaar geschiedenis, op eigenzinnige wijze beschreven. Auteur: Michel Meissen.
Doel in relatie tot Stichting Historisch-Theater: publieke voordrachten van de verhalen.

meer blogs