My Image

Blog

Het Zeeheldentheater, vlakbij het Vredespaleis, biedt (op 27 en 29 okt., en op 12 nov. 2017) gastvrijheid aan het Historisch-Theater voor één voorstelling over leven en denken van Spinoza en... twee voorstellingen over het leven van Louise de Coligny.
Naar karakter en persoonlijke kracht was Louise de sterkste van Willem van Oranjes vier huwelijkspartners.
Louise is 27 als zij trouwt met Willem en 28 als enkele schoten een einde maken aan zijn leven. Tijdens het lange leven dat volgt blijft zij 'eerste vrouw' van het Huis van Oranje (nb prins Maurits heeft vriendinnen, maar trouwt niet) en blijft zij Johan van Oldenbarnevelt - 'tweede stichter van de Republiek der Nederlanden' - steunen.
Louise de Coligny was een moeder voor Frederik Hendrik en een hartelijke stiefmoeder voor Willems zes jonge weesdochters, daarnaast was zij politiek actief. Het vonnis dat leidde tot Oldenbarnevelts onthoofding
onderschreef zij niet.

Onder 'Medewerkers' -> achteraan, bij 'Meissen', is toegevoegd:
een gesproken portret van 'Anthonie Heinsius (1642-1720) Na langdurig overleg'
De onkreukbare Anthonie Heinsius was eenendertig jaar raadpensionaris, onderhield een levendige correspondentie met stadhouder Willem III, leidde de Nederlandse delegatie naar de Vrede van Rijswijk, was achttien jaar lang de machtigste man in de gehele Republiek op Friesland na. Hij liet een zeer informatief archief na.

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen: DE VIER VROUWEN VAN WILLEM VAN ORANJE. Fragmenten uit het toneelscript, versie oktober 2010:
ANNA VAN BUREN: In karren, kooien en manden komen koeien, varkens, schapen en komt pluimvee naar het kasteel. De koks werken dag en nacht. Willem, Prins van Oranje, rijdt de poort van Buren binnen met een groot gevolg van dienaren en edelen... We tekenen ons huwelijkscontract. Al onze goederen gaan samen en alles gaat naar Willem als ik sterf... De keurvorst en aartsbisschop rijden met een gevolg van 600 personen bij ons het terrein op. 6 juli 1551: we trouwen op het kasteel in Buren. Het huwelijk wordt katholiek ingezegend door de Aartsbisschop van Keulen.
... n.b. Anna van Buren overlijdt op jeugdige leeftijd ...
ANNA VAN SAKSEN: We trouwen in Leipzig. De stad maakt zich klaar voor de feesten, laat ovens bouwen voor het bakken van pasteien en broden, het braden van vlees. Veel gasten komen naar de bruiloft. Mijn sprookjesprins Willem komt met duizend paarden. Er zijn afgezanten van koning Filips, van de koning van Denemarken en van de Keurvorst van Keulen. De heren rijden met drie paarden naast elkaar. Het volk vergaapt zich in de straten... We trouwen in het stadhuis. Een Lutherse predikant zegt een loflied op het huwelijk en zegent Willem en mij.
LOUISE DE COLIGNY: Wie trouwt in Saksen doet dat volgens de Lutherse rite.
ANNA VAN BUREN: In de Nederlanden trouwt iedereen volgens de katholieke rite.
ANNA VAN SAKSEN: Midden in de nacht brengen alle gasten Willem en mij in optocht naar het huwelijksbed... We zijn samen.

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen: HUGO DE GROOT. DE VREDEBRENGER (1583-1645). Fragment uit het toneelscript (oktober 2009):
ALIDA BORRE: 22 oktober 1560. Uw proloog wordt geboren... Alida Borre van Overschie. Iedereen noemt mij Aeltje. Vader komt uit een oud Delfts geslacht en is bierbrouwer. Ik ben baby, meisje, jonge vrouw… en verliefd. Mijn aanstaande Jan de Groot is een zoon van één van de vier burgemeesters van Delft… zes jaar ouder dan ik, studeerde letteren, filosofie en rechten in Leuven, Parijs, Orléans, is advocaat en schepen van Delft.
Ik ben eenentwintig, we trouwen in het stadhuis... niet in de kerk, die is voor de protestanten. Ik ben rooms-katholiek. Jan is wel protestant. Ons eerste kind, een zoon, wordt geboren. We laten hem gereformeerd dopen, dat kan… want het heet: ook kinderen van hoereerders, afgesnedenen, papisten ende ander diergelijken komt het verbondsteken toe… Alsof katholiek-zijn zondig is! We noemen deze zoon: Hugo.

Uit het archief. Historisch-Theater van Michel Meissen: JULIANA EN BERNHARD VAN NEDERLAND. HET LEVEN VAN KONINGIN JULIANA EN PRINS BERENHARD. Fragment uit het toneelscript, maart 2009):
BERNHARD: Jubelende menigten, klokgelui, geschenken, hoogwaardigheidsbekleders,
JULIANA: trappelende paarden, binnen- en buitenlandse journalisten, prentbriefkaarten...
BERNARD: (luid) Boem! Boem! Boem!
VERTELSTER: Eénenvijftig saluutschoten…
JULIANA: Vijftig meer als ik een jongen was geweest.
BERNHARD: Erfgename in rechte lijn. Verdriet voor éénenveertig Duitse gegadigden in zijlijnen, die door haar geboorte geen kans maken op de Oranjetroon!
JULIANA: Ik, kroonprinses der Nederlanden, ben zeer welkom. Het volk zingt Weg met de socialen, leve de Willemien. Met die socialen bedoelen ze Troelstra, fractieleider van de sociaal democraten in de tweede kamer. De Willemien is moeder. Ik krijg de naam Juliana naar Juliana van Stolberg, moeder van Willem van Oranje.

meer blogs