My Image

Stichting Historisch-Theater

Nieuwe voorstelling

De orde van de olifant

Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)
My Image

De waarheid is naamloos.

Leven en denken van Benedictus Spinoza
Zo mogelijk reprises: voorjaar 2022
My Image

De waarheid is naamloos.

Leven en denken van Benedictus Spinoza
Spinoza:
Hans Peter Ligthart
Luitspeler:
Earl Christy
Regie:
Michel Meissen
 • Mariet van den Broek
 • Leidi Bovens
 • Hans Peter Ligthart

 • Earl Christy

De moeder en de furie

Zo mogelijk voorjaar 2022 - Zeeheldentheater (reprises)
 • Mariet van den Broek
 • Leidi Bovens
 • Mariëlle van de Griendt
 • Mariet van den Broek

 • Leidi Bovens

 • Mariëlle van de Griendt

Reactie op voorstelling

De moeder en de furie

Reactie van een bezoeker

"Prachtig verhaal met de juiste dynamiek in het stuk èn met twee boeiende vrouwen!"

My Image

Vorige voorstelling

De Landsadvocaat

Reactie van een bezoeker

"Mijn complimenten voor deze weergave van een belangwekkend deel van onze geschiedenis."

My Image


Het 'HT' toont ...
Levens van aansprekende mannen en vrouwen uit Nederlands verleden,
informatief, boeiend en speels. 
(plaatsing op info-lijst? -> e-mailadres naar info@historisch-theater.n
VOORSTELLINGEN VOOR 2022:

Reprises van:

 1. DE MOEDER EN DE FURIE. Twee vrouwen rond Oranje (1506-1580)
  (info: zie elders)
 2. De WAARHEID IS NAAMLOOS. Leven en denken van Benedictus Spinoza
  (info: zie elders)
 3. NIEUWE VOORSTELLING:
              DE ORDE VAN DE OLIFANT
  Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)

‘De orde van de olifant’ brengt leven en denken van een van de opmerkelijkste zeventiende-eeuwers naar de eenentwintigste eeuw ... waarin hij een bron voor tweespalt is.
Was de bemoeienis van Johan Maurits van Nassau-Siegen met de slavernij een voetnoot in het leven van een bekwaam legerleider en talentvol bestuurder? Of was hij een uitbuiter en slavenjager?
‘De orde van de olifant’ presenteert het opmerkelijke leven van Johan Maurits van Nassau Siegen, ook bekend als 'Maurits de Braziliaan'. Een voorstelling die antwoord geeft op vele vragen.
INFO BIJ:

             DE WAARHEID IS NAAMLOOS.
       Leven en denken van Benedictus Spinoza
(historische, en veelgeprezen, monoloog met muzikale begeleiding op de luit) 

Voor info & foto's: zie onder DocumentatieZo mogelijk in reprise, voorjaar 2022
DE MOEDER EN DE FURIE. Twee vrouwen rond Oranje (1506-1580)

Als geen ander bouwde Juliana van Stolberg een gedegen fundament onder het leven van haar zoon Willem van Oranje, onze Vader des vaderlands… Als geen andere vrouw weerstreefde Anna van Saksen haar man Willem van Oranje.

Twee vrouwen geven in 'De moeder en de furie' een niet gekend beeld van 
Willem van Oranje.

Voor info, foto's & trailer: zie onder DocumentatieTER INFO: 
Alle verhalen achter de HT-voorstellingen staan in:
Een statig heer houdt rijtuig. 
56 stemmen uit de Republiek (1469-1746)

Jubileumuitgave van uitgeverij Ambilicious (Breda)
14 vrouwen en 42 mannen vertellen hun leven.
VOOR NADERE INFO en VOORDRACHT VAN EEN GEDICHT,
GESCHREVEN NAMENS JOOST VAN DEN VONDEL,
zie en beluister bij meissen.nl, aan het eind van de site.

'Een statig heer houdt rijtuig': bij boekhandel of uitgever: http://bit.ly/statigheer