My Image

Stichting Historisch-Theater

Nieuwe voorstelling

De orde van de olifant

Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)
My Image

De waarheid is naamloos.

Leven en denken van Benedictus Spinoza
Zo mogelijk reprises, najaar 2022
My Image

Reactie op vorige voorstelling

De moeder en de furie

Prachtig verhaal met de juiste dynamiek in het stuk én met twee boeiende vrouwen!
een bezoeker
My Image

Citaat

Toneelmakers nemen in het algemeen het conflict als stuwende kracht voor hun voorstellingen. Kan dit anders? Kan op het toneel een heel leven, van geboorte tot dood, in zijn historisch belangrijke momenten en in relatie tot het eigen levenstijdperk getoond worden? Deze aanpak lijkt toneeltechnisch een onmogelijke opgave. Toch bewezen de 15 tot nu toe in dit genre uitgebrachte HT-toneelstukken en HT-monologen in hun publieke confrontatie de kracht en de zin van deze aanpak.
MM, 2021


Het 'HT' toont ...
Levens van aansprekende mannen en vrouwen uit Nederlands verleden,
informatief, boeiend en speels. 
(plaatsing op info-lijst? -> e-mailadres naar info@historisch-theater.n
VOORSTELLINGEN VOOR 2022:


NIEUWE VOORSTELLING:

DE ORDE VAN DE OLIFANT
Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)

  ‘De orde van de olifant’ brengt leven en denken van een van de opmerkelijkste zeventiende-eeuwers naar de eenentwintigste eeuw ... waarin hij een bron voor tweespalt is.
  Was de bemoeienis van Johan Maurits van Nassau-Siegen met de slavernij een voetnoot in het leven van een bekwaam legerleider en talentvol bestuurder? Of was hij een uitbuiter en slavenjager?
  ‘De orde van de olifant’ presenteert het opmerkelijke leven van Johan Maurits van Nassau Siegen, ook bekend als 'Maurits de Braziliaan'. Een voorstelling die antwoord geeft op vele vragen.


  Het HT streeft naar reprises in 2022 van 

               DE WAARHEID IS NAAMLOOS
         Leven en denken van Benedictus Spinoza:
  historische, en veelgeprezen, monoloog met muzikale ondersteuning op de luit. 

  Voor info & foto's: zie onder Documentatie


  Onze voorgaande voorstelling:

  DE MOEDER EN DE FURIE. Twee vrouwen rond Oranje (1506-1580)

  Als geen ander bouwde Juliana van Stolberg een gedegen fundament onder het leven van haar zoon Willem van Oranje, onze Vader des vaderlands… Als geen andere vrouw weerstreefde Anna van Saksen haar man Willem van Oranje.

  Twee vrouwen geven in 'De moeder en de furie' een niet gekend beeld van 
  Willem van Oranje.

  Voor info, foto's & trailer: zie onder Documentatie  TER INFO: 
  Alle verhalen achter de HT-voorstellingen staan in:
  Een statig heer houdt rijtuig. 
  56 stemmen uit de Republiek (1469-1746)
  Jubileumuitgave van uitgeverij Ambilicious (Breda)
  14 vrouwen en 42 mannen vertellen hun leven.
  VOOR VOORDRACHT GEDICHT,
  GESCHREVEN 'NAMENS' JOOST VAN DEN VONDEL.
  Voor voordracht 
  en info over bundel historische verhalen: meissen.nl.