My Image

Stichting Historisch-Theater

Eerstvolgende voorstelling

De orde van de olifant

Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)

‘De orde van de olifant’, brengt leven en denken van een van de opmerkelijkste zeventiende eeuwers naar de eenentwintigste eeuw. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is dat leven een bron voor tweespalt.
My Image

De moeder en de furie

Zo mogelijk NAJAAR 2021 - Zeeheldentheater (reprises)
  • Mariet van den Broek
  • Leidi Bovens
  • Mariëlle van de Griendt
  • Mariet van den Broek

  • Leidi Bovens

  • Mariëlle van de Griendt

Reactie op voorstelling

De moeder en de furie

Reactie van een bezoeker

"Prachtig verhaal met de juiste dynamiek in het stuk èn met twee boeiende vrouwen!"

My Image

Vorige voorstelling

De Landsadvocaat

Reactie van een bezoeker

"Mijn complimenten voor deze weergave van een belangwekkend deel van onze geschiedenis."

My Image

Het 'HT' toont ...
Levens van aansprekende mannen en vrouwen uit Nederlands verleden,
informatief, boeiend en speels. 
(plaatsing op info-lijst? -> e-mailadres naar info@historisch-theater.nl

                           Alle verhalen achter de HT-voorstellingen staan in:
Een statig heer houdt rijtuig. 56 stemmen uit de Republiek (1469-1746)
     Een jubileumuitgave van uitgeverij Ambilicious (Breda)

14 vrouwen en 42 mannen vertellen hun leven.

VOOR NADERE INFO en VOORDRACHT VAN EEN GEDICHT,
GESCHREVEN NAMENS JOOST VAN DEN VONDEL,
zie en beluister bij meissen.nl
                    'Een statig heer houdt rijtuig': bij boekhandel of uitgever: http://bit.ly/statigheerVolgende voorstelling

De Orde van de Olifant

Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)

oktober 2021

Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)
‘De orde van de olifant’ brengt leven en denken van een van de opmerkelijkste zeventiende eeuwers naar de eenentwintigste eeuw. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is dat leven een bron voor tweespalt.
Het Historisch-Theater toont u zijn leven. Het oordeel over hem is aan aan u.


Zo mogelijk in reprise, najaar 2021:

De WAARHEID IS NAAMLOOS. Leven en denken van Benedictus Spinoza
(historische, en veelgeprezen, monoloog met muzikale begeleiding op de luit) 

Voor info & foto's: zie onder DocumentatieZo mogelijk in reprise, najaar 2021

DE MOEDER EN DE FURIE. Twee vrouwen rond Oranje (1506-1580)

Als geen ander bouwde Juliana van Stolberg een gedegen fundament onder het leven van haar zoon Willem van Oranje, onze Vader des vaderlands… Als geen andere vrouw weerstreefde Anna van Saksen haar man Willem van Oranje.

Twee vrouwen geven in 'De moeder en de furie' een niet gekend beeld van 
Willem van Oranje.


Voor foto's & trailer: zie onder Documentatie