My Image

Stichting Historisch-Theater

Laatste voorstelling

De orde van de olifant

Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)
My Image

Laatste voorstelling

De orde van de olifant

De opvoeringen waren:
5 maart 2022, 6 maart 2022,
12 maart 2022 en 13 maart 2022
My Image

Reactie op vorige voorstelling

De moeder en de furie

Prachtig verhaal met de juiste dynamiek in het stuk én met twee boeiende vrouwen!
een bezoeker
My Image

Citaat

Toneelmakers nemen in het algemeen het conflict als stuwende kracht voor hun voorstellingen. Kan dit anders? Kan op het toneel een heel leven, van geboorte tot dood, in zijn historisch belangrijke momenten en in relatie tot het eigen levenstijdperk getoond worden? Deze aanpak lijkt toneeltechnisch een onmogelijke opgave. Toch bewezen de 15 tot nu toe in dit genre uitgebrachte HT-toneelstukken en HT-monologen in hun publieke confrontatie de kracht en de zin van deze aanpak.
MM, 2021

Het 'HT' toont ...
Gehele levens van aansprekende mannen en vrouwen uit Nederlands verleden
Informatief, boeiend en speels (waar mogelijk).
Het HT beschikt over 20 TONEELSTUKKEN / MONOLOGEN.18 daarvan werden in periode 2017 tot heden gespeeld en zijn aangepast voor reprise. 2 zijn niet eerder gespeeld.
INFO OVER DE 20 HT-TONEELWERKEN -> 
 http://meissen.nl/toneelwerken -

Plaatsing op info-lijst? -> e-mailadres naar info@historisch-theater.nl

NIEUW: maart 2022 opgevoerd:
TONEELSTUK: 
DE ORDE VAN DE OLIFANT
Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)

‘De orde van de olifant’ brengt leven en denken van een van de opmerkelijkste zeventiende-eeuwers naar de eenentwintigste eeuw ... waarin hij een bron voor tweespalt is. 
Was de bemoeienis van Johan Maurits van Nassau-Siegen, gouverneur in Brazilië, met de slavernij een voetnoot in het leven van een bekwaam legerleider, steunpilaar voor de Oranjes en talentvol bestuurder? Of was hij een uitbuiter en slavenjager?
‘De orde van de olifant’ presenteert het opmerkelijke leven van Johan Maurits van Nassau Siegen, ook bekend als 'Maurits de Braziliaan'. Een voorstelling die antwoord geeft op vele vragen.

Citaat uit toneeltekst: - Ik geef de opdracht aan bouwmeester Jacob van Kampen en zijn assistent Pieter Post. Zij kennen alle noodzakelijke details.
Guirlandes boven de ramen ... Dat is feestelijk.
- Twee verdiepingen, hal in het midden. Links en rechts een appartement. Op de parterre en de eerste verdieping een grote zaal die uitkijkt op de Hofvijver. Allebei met bovenin een koepel.
... Alles is geregeld, de bouw is begonnen.


Reprises 
        
DE ORDE VAN DE OLIFANT
Het leven van Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679)

        Oktober 2022

Voor info & foto's: zie onder Documentatie


Over voorgaande voorstelling:
DE MOEDER EN DE FURIE. Twee vrouwen rond Oranje (1506-1580)

Als geen ander legde Juliana van Stolberg een gedegen fundament onder het leven van haar zoon Willem van Oranje, onze Vader des vaderlands… Als geen andere vrouw weerstreefde Anna van Saksen haar man Willem van Oranje.
Twee vrouwen geven in 'De moeder en de furie' een niet gekend beeld van 
Willem van Oranje.
Voor info, foto's & trailer: zie onder Documentatie


TER INFO: De  verhalen achter de HT-voorstellingen (periode 1500-1750) staan in:
Een statig heer houdt rijtuig. 56 stemmen uit de Republiek
(14 vrouwen en 42 mannen vertellen hun leven. Jubileumuitgave, Breda 2020)

16 juni 2022 verschijnt 
        
STATIGE DAMES EN HEREN. 56 STEMMEN UIT DE REPUBLIEK (Michel Meissen)
In de paperback 
'Statige dames en heren' (€32.50, > 400 pag.) krijgen 14 dames alle aandacht en 42 heren ... voor zover bekend met hun echtgenotes of maîtresses.
(
Meissen begon zijn geschreven portretten van bekende Nederlanders in de jaren negentig van de 20ste eeuw met de vraag: ‘Ben ik voor of tegen het erfelijk koningschap voor het huis van Oranje?’ Dat leidde in 2004 tot de verhalenbundel ‘Van Oranje tot Rood’. Hij stapte verder terug in de tijd, schreef verhalen en stopte rond 1500, toen de kiem werd gelegd voor de Nederlanden als zelfstandige republiek.
Kennis en inzicht, dankzij studie van nieuwe verhalen, leidde tot aanvullingen van eerder geschreven verhalen en uiteindelijk tot definitieve versies in ‘Statige dames en heren’.)

INHOUDSOPGAVE VAN
        STATIGE DAMES EN HEREN. 56 STEMMEN UIT DE REPUBLIEK
Inleiding
Twee denkers laten zich horen
1 Erasmus (1466 / 1469-1536) De gewenste
2 Benedictus Spinoza (1632-1677) De waarheid is naamloos

Twee landsadvocaten
3 Albrecht van Loo (1468 / 1470-1525) Edel, best en vroom volk
4 Aert van der Goes (1475-1545) Betrouwbaar en degelijk

Rond Willem van Oranje
5 Juliana van Stolberg (1506-1580) De vrouw
6 Anna van Buren (1533-1558) Eerste echtgenote van Willem van Oranje
7 Willem van Oranje (1533-1584) Naar een vrije Republiek
8 Anna van Saksen (1544-1577) De vrouw die Willem van Oranje verlaat
9 Charlotte de Bourbon (1547-1582) Derde echtgenote van Willem van Oranje
10 Louise de Coligny (1555-1620) Vierde echtgenote van Willem van Oranje

Vier invloedrijke heren
11 Jacob van den Eynde (1515-1570) Onderhuids verzet
12 Arend van Dorp (1528-1600) Handig met geld
13 Paulus Buys (1531-1594) Mannen uit Amersfoort
14 François Maelson (1538-1601) Zelfstandig West-Friesland en een eigen munt

Rond Johan van Oldenbarnevelt en Maurits van Oranje
15 Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) Johan en Maria van Utrecht
16 Simon Stevin (1548-1620) Wiskundige van Maurits
17 Anthonie Duyck (rond 1560-1629) Duikstraat
18 Maurits (1567-1625) Veldheer
19 Margaretha van Mechelen (1580 / 1581-1662) Vriendin van Maurits en vrije vrouw

Rond Hugo de Groot
20 Alida Borre van Overschie (1560-1643) Kind van een hoereerder, afgesnedene of papist en moeder van Hugo de Groot
21 Hugo de Groot (1583-1645) De tijd vervliegt
22 Maria van Reigersberch (1589-1653) Madame Grotius

Rond Jan Pieterszoon Sweelinck
23 Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) De godenzoon
24 Claesgen Dircksdochter Puyner uit Medemblik (1568?-1637) Echtgenote van Jan Pieterszoon Sweelinck

Twee ambassadeurs en een raadpensionaris
25 Gideon van den Boetzelaer (1569-1634) Altijd aan de goede kant
26 François van Aerssen (1572-1641) Het geluk vergezelt de deugd
27 Jacob Cats (1577-1660) Dichter en volgzaam staatsman

Rond Frederik Hendrik van Oranje
28 Frederik Hendrik (1584-1647) Ik geef haar parels en diamanten
29 Amalia van Solms (1602-1675) Als een vorstin

Een raadpensionaris en een gouverneur-generaal
30 Adriaan Pauw (1585-1653) Hoekig en ongemakkelijk
31 Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) Wanhoop niet, hier kan wat groots worden verricht

Dichter, raadpensionaris, dichter
32 Joost van den Vondel (1587-1679) Joost en Maayken de Wolff
     Voordracht van een gedicht, geschreven 'namens'
     Joost van den Vondel ->
 meissen.nl.
33 Willem Boreel (1591-1668) De ware vrijheid?
34 Constantijn Huygens (1596-1687) Dichter, diplomaat en levensgenieter

Een statige dame, statig heer en Rembrandt

35 Cornelia van Wouw (1600-1681) Het testament
36 Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679) De Orde van de Olifant
37 Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1667) Zelfportret met Saskia, Geertje, Hendrickje en dochter Cornelia

Rond Johan de Witt
38 Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) Michiel en Anna van Gelder
39 Cornelis de Witt (1623-1672) Mijn broer en ik
40 Johan de Witt (1625-1672) Alles in één hand
41 Nicolaas Viviën (1631-1692) Wij, neef van de gebroeders De Witt

Judith, Hiëronymus en Coenraad
42 Judith Leyster (1609-1660) De uitnemendheid des vrouwelijken geslachts
43 Hiëronymus van Beverningk (1614-1690) Onzen voortreffelijken landgenoot
44 Coenraad van Beuningen (1622-1693) Het huis met de bloedvlekken

Rond stadhouder Willem II van Oranje
45 Stadhouder Willem II (1626-1650) Donderkloten!
46 Mary Henrietta Stuart (1631-1661) Doorluchtig hoog

Diplomaat, uitvinder, raadpensionaris
47 Everard van Weede van Dijkveld (1626-1702) Paleis Huys ter Nieuburch
48 Christiaan Huygens (1629-1695) Een monument
49 Anthonie Heinsius (1641-1720) Na langdurig overleg

Rond stadhouder-koning Willem III van Oranje
50 Hans Willem Bentinck (1649-1709) Beste vriend van Willem III
51 Stadhouder-koning Willem III (1650-1702) Willem Voortgedreven
52 Mary Stuart de Jongere (1662-1694) Onvoorwaardelijke steun voor de stadhouder-koning

Een statig heer en twee raadpensionarissen
53 Jacob Hop (1654-1725) Hopman van het Hopse-regentengeslacht
54 Isaäc van Hoornbeek (1655-1727) Weg met vrijstad Vianen!
55 Simon van Slingelandt (1664-1736) Simon, Susanna en Johanna

Epiloog
56 Anthonie van der Heim (1693-1746) Naar het eind der tijden

Verantwoording en dankwoord
Bijlagen
1 Bibliografie
2 Personenregister

NB Als de gelegenheid zich voordoet zal een verhaal uit STATIGE DAMES EN HEREN worden voorgedragen door het HT.